Spoar 8 Inloggen

spoar 8 inloggen hieronder opgesomd :

1. Spoar 8 – Logo – eduFrysk

https://spoar8.edufrysk.nl/inloggen

Spoar 8 - Logo - eduFrysk
Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.Informatie waarom dit gebeurt

2. Inloggen – Spoar 8

Inloggen

Digitale leeromgeving Spoar 8. Inloggen. Wy helpe dy graach! Belje de Afûk op 058 234 30 70 of stjoer in e-mail nei [email protected] Oer Afûk Underwiis …

3. De metoade Frysk foar it basisûnderwiis – Spoar 8

Methode

De methode Fries voor het basisonderwijs. Spoar 8 bestaat uit vijf onderdelen. Bekijk hoe Temateek, Taalaktiviteiten, Lêsline, Projekten en Meunstertún kunnen …

4. Thuis Fries leren met de digitale methodes van de Afûk » Afûk

https://afuk.frl/nl/learlingen-thus-ek-frysk-leare-litte-mei-de-digitale-metoaden-fan-de-afuk/

Leerlingen leren Fries op school met Spoar 8 of Searje 36. … Leerlingen kunnen inloggen via http://spoar8.edufrysk.nl/groepslogin met hun …

5. Stap in op Spoar 8 » Afûk

https://afuk.frl/nl/leare-en-underwiis/basisonderwijs/spoar-8/

Spoar 8 is de lesmethode voor de Friese taal in het basisonderwijs. In een digitale leeromgeving leren kinderen op thematische wijze Fries verstaan, spreken, …

6. Spoar 8 – De nije metoade Frysk foar it primêr ûnderwiis …

https://nl.pinterest.com/pin/327777679112294126/

En nog een WordPress site. Bewaard door Teatske de Jong-Knobbe · School. Meer informatie… Pinterest · Verkennen. Inloggen. Registreren. Privacy.

7. Oer it Spoar 8, Sint Nicolaasga – Drimble

https://drimble.nl/adres/sint-nicolaasga/8521DJ/oer-it-spoar-8.html

Kadastrale info, WOZ-waardes over meerdere jaren, geldende bestemmingsplannen, energielabels en meer over Oer it Spoar 8, 8521DJ Sint Nicolaasga.

8. Planviewer, het Nationale Locatie Platform | Oer it Spoar 8, 8521DJ …

https://www.planviewer.nl/adressen/adres/0051200001251714/sint-nicolaasga-oer-it-spoar-8

Oer it Spoar 8, 8521DJ Sint Nicolaasga (pand) bekijk de gebruiksfunctie, bouwjaar, oppervlakte en kadastrale grenzen.

9. Inlog leerling | De Opdracht

Inlog leerling

… Nieuwsbrief · Schoolfolio · Inlog leerkracht · Inlog leerling · · Snappet · · Proconnect · · Vragenlijst inloggen · · Schoolfolio · · Spoar 8 · …

10. Bestellen – Spoar 8

http://proxyprincipal.appspot.com/spoar8.frl/nl/bestellen/

*Bevalt Spoar 8 niet? Dan kan de jaarlicentie binnen drie maanden worden opgezegd, zonder verdere verplichtingen. Spoar 8 jaarlicenties worden bij de start …

11. Trije talige skoalle – OBS Dr. J. Botkeskoalle

https://www.drjbotkeskoalle.nl/ons-onderwijs/trije-talige-skoalle/

Deze methode heet Spoar 8. In schooljaar 2016-2017 willen we gecertificeerd worden. We hebben de hele week verdeeld in voertaaldagen. We hanteren hierbij …

12. Oer it Spoar 8, Sint Nicolaasga (8521 DJ) – Huispedia.nl

https://huispedia.nl/sint-nicolaasga/8521dj/oer-it-spoar/8

Bekijk Oer it Spoar 8 in Sint Nicolaasga op Huispedia. Ontdek de … in Sint Nicolaasga. Log in om deze te kunnen bekijken. Inloggen. Heb je geen account?

Leave a Comment