Wet Inburgering Nieuwkomers

wet inburgering nieuwkomers hieronder opgesomd :

Wet inburgering nieuwkomers … – wetten.nl – Regeling

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009544&artikel=11&g=2016-12-06&z=2016-12-06
Wet inburgering nieuwkomers ... - wetten.nl - Regeling


Wet van 9 april 1998, houdende regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering nieuwkomers).

Wet inburgering – BWBR0020611 – wetten.nl – Regeling

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/

Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake inburgering in de … Op rijksbijdragen die op grond van de Wet inburgering nieuwkomers …

Nieuwe Wet inburgering | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/nieuwe-wet-inburgering-aangenomen

… op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal …

Wet inburgering nieuwkomers – Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/25114_wet_inburgering_nieuwkomers

Dit wetsvoorstel stelt regels inzake inburgering van nieuwkomers: enerzijds de verplichting voor immigranten om zich voor inburgering in te spannen en …

Inburgeringsplicht (Nederland) – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inburgeringsplicht_(Nederland)

Per 1 januari 2007 werd inburgeren volgens de Wet Inburgering dus verplicht. Nieuwkomers krijgen hiermee drie en een half jaar de tijd om het …

Wet inburgering nieuwkomers (Win) – St Ab

https://www.st-ab.nl/wetwin.htm

Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet inburgering nieuwkomers (Win), met parlementaire behandeling, wetsgeschiedenis en nadere …

Nieuwe Wet inburgering per 2021 | Stimulansz

https://www.stimulansz.nl/nieuwe-wet-inburgering-2021/

Per 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet inburgering. Als gemeente krijgt u de regie over de uitvoering van de inburgering van nieuwkomers. Lees hier meer.

Voorstel van wet houdende regels inzake inburgering in de …

https://www.raadvanstate.nl/@57089/w03-05-0101/

De wet zal van toepassing zijn op nieuwkomers en op oudkomers. Ze zal de Wet inburgering nieuwkomers vervangen. Op 12 mei 2005 heeft overleg als …

Invoering van de Wet inburgering nieuwkomers

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/67759

Op 30 september 1998 is de Wet inburgering nieuwkomers van kracht geworden. De wet geeft nieuwkomers rechten en plichten. De nieuwkomer heeft het recht …

Wet inburgering – Binnenlands Bestuur

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/bmc/de-nieuwe-wet-inburgering-wachten-is-geen-optie.11112126.lynkx

… verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Voor veel gemeenten zijn de kaders van de nieuwe Wet echter nog onduidelijk.

wet inburgering nieuwkomers | Trouw

https://www.trouw.nl/tag/wet-inburgering-nieuwkomers

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw.

wet inburgering nieuwkomers | De Volkskrant

https://www.volkskrant.nl/tag/wet-inburgering-nieuwkomers

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant.

Related

Leave a Comment